فقط از اینترنت اکسپلورر استفاده نمایید.لطفا قبل از انتخاب واحد به نکات زیر توجه فرمایید:

۱. کلیه دانشجویان ملزم به رعایت برنامه ثابت گروه آموزشی خود می باشند. رعایت پیشنیاز دروس الزامی و بر عهده دانشجو می باشد.

۲. در زمان انتخاب واحد به عنوان، تعداد واحد و شماره درس انتخابی خود توجه نموده و از درستی انتخاب واحد خود بر اساس چارت دروس رشته تحصیلی اطمینان حاصل نمایید.

۳. انجام حذف و اضافه فقط در زمانهای مقرر انجام می گیرد و پس از آن سیستم غیر فعال و اداره آموزش کل از بررسی هرگونه تقاضا در این زمینه معذور است.

۴. لازم است کلیه دانشجویان در زمان حذف و اضافه با مراجعه به آموزش دانشکده از به حد نصاب رسیدن دروس انتحابی خود اطمینان حاصل نمایند و در صورت لزوم در همان زمان حذف و اضافه نسبت به تغییر گروههای درسی اقدام نمایند. بدیهی است اداره آموزش کل از پذیرش تقاضای اینگونه دانشجویان پس از زمان مقرر معذور است.

۵. هر گونه تغییر کلاس و گروه درسی پس از حذف و اضافه توسط دانشجو ممنوع بوده و دانشجویان بایستی فقط در گروههای درسی انتخابی خود حضور داشته  و در همان گروه امتحان دهند.

۶. انتخاب واحد دانشجویان نوبت دوم در نیمسال اول ۱۳۹۱-۱۳۹۰ منوط به تسویه حساب با امور مالی دانشکده  میباشد.

۷. از انتخاب دروسی که در برنامه کلاسی و تداخل دارند خوداری گردد؛ در صورت مشاهده  یکی از دروس حذف خواهد شد

۸. کلاسها برابر تقویم آموزشی مجتمع آغاز خواهد شد و معاونت آموزشی مجتمع به دقت بر این امر نظارت و برابر مقررات رفتار خواهد نمود.


معاونت  آموزشی دانشگاه گنبد کاووس

تقویم آموزشی نیمسال دوم 93-1392 دانشگاه گنبد کاووس
انتخاب واحد دانشجویان ورودی 89 و ماقبل 5/11/92
انتخاب واحد دانشجویان ورودی 90 6/11/92
انتخاب واحد دانشجویان ورودی 91 7/11/92
انتخاب واحد دانشجویان ورودی 92 8/11/92
انتخاب واحد با تاخیر 9/11/92
شروع کلاسها 12/11/92
حذف و اضافه دانشجویان ورودی 89 و ماقبل 26/11/92
حذف و اضافه دانشجویان ورودی 90 و 91 27/11/92
حذف و اضافه دانشجویان ورودی 92 28/11/92
آخرین مهلت درخواست درس خودخوان 10/12/92
آخرین مهلت حذف تکدرس 6/2/93
پایان کلاسها 13/3/93
شروع امتحانات 17/3/93
پایان امتحانات 1/4/92
زمان ارزشیابی اساتید 13/2/93 لغایت 24/2/93
آخرین مهلت تقاضای حذف ترم 20/2/93
پایان مهلت درخواست مرخصی تحصیلی جهت نیمسال دوم 93-1392 2/11/92

 
شماره دانشجویی
 
رمز ورود

دانشجویان ورودی جدید جهت دریافت رمز ورود اینجا کلیک نمایند.

جهت استفاده از سیستم فقط از مرورگر Internet Explorer نسخه 6 یا بالاتر استفاده کنید.

آمار بازدیدکنندگان 
 
تعداد بازدیدگنندکان: 1243465
بازدیدکنندگان فعال:9123